Tin khuyến mại Tin công nghệ Thanh toán Chính sách bảo hành Liên hệ
Đăng nhậpĐăng ký

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Timmy MD-80B

 

Thứ tư - ngày 07/09/2016 - Máy chấm công Tín Thành

 I.      CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

Xem hình bên dưới:

II.      CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.

-      Gạt nút Setup về bên trái -> Chuyển sang chế độ cài đặt

-      Màn hình xuất hiện (hình 1)

-      Số 01 nhấp nháy

Nhấn nút + hoặc – sẽ tăng số số chỉ mục cài đặt  (01)  đang nhấp nháy với những trường hợp cài đặt như sau:

- 01: Cài đặt năm.

- 02: Cài đặt tháng, ngày.

- 03: Cài đặt giờ, phút

- 04: Cài đặt giờ chuyển dòng in (giờ khởi đầu ngày)

- 05: Cài đặt kiểu thẻ in

- 06: Cài đặt ngày kết thúc để tính lương.

- 07: Cài đặt kiểu hiển thị giờ.

- 08: Cài đặt vị trí in ( dịch lên và xuống, dịch qua trái và qua phải).

- 09: Cài đặt giờ mùa hè.

- 10: Cài đặt kiểu in.

- 11: Cài đặt chức năng tự động nhận dạng mặt thẻ.

 

1. Cài đặt năm:

Khi chuyển sang chế độ cài đặt thì ta sẽ đang ở chế độ cài đặt năm, màn hình như hình 2

Nhấn nút Enter thì số hiển thị năm (2007) sẽ nhấp nháy, như hình 3

Nhấn nút + hoặc - để chọn năm phù hợp, nhấn nút Enter  để lưu lại.

 

2. Cài đặt tháng, ngày:

Sau khi ta lưu cài đặt năm thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài đặt tháng, ngày. Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc –  để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 02, màn hình như sau, hình 4

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 5, tháng nhấp nháy.

Nhấn nút + hoặc - để chọn tháng phù hợp, nhấn Enter lưu lại. Ngày sẽ nhấp nháy như hình 6

Nhấn nút + hoặc - để chọn ngày phù hợp, nhấn Enter lưu lại. Chương trình sẽ chuyển sang cài đặt giờ, phút.

 

3. Cài đặt giờ, phút:

Sau khi ta lưu cài đặt mục 02 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 03.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc –  để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 03, màn hình như sau, hình 7

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 8, tháng nhấp nháy.

Nhấn nút + hoặc - để chọn giờ phù hợp, nhấn Enter lưu lại. Ngày sẽ nhấp nháy như hình 9

Nhấn nút + hoặc - để chọn phút phù hợp, nhấn Enter lưu lại.

 

4. Cài đặt giờ dịch dòng (giờ khởi đầu ngày):

Sau khi ta lưu cài đặt mục 03 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 04.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua mục 04. Màn hình như sau, hình 10

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 11, tháng nhấp nháy.

Nhấn nút + hoặc - để chọn giờ phù hợp, nhấn Enter lưu lại. Ngày sẽ nhấp nháy như hình 12

Thông thườngng ta giữ nguyên là 00:00 (tức là nửa đêm)

 

5. Cài đặt kiểu thẻ chấm công:

Sau khi ta lưu cài đặt mục 04 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 05.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 05. Màn hình như sau, hình 13

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14

Nhấn nút + hoặc - để chọn 00 hoặc 01, nhấn Enter lưu lại. Màn hình chuyển sang mục 06.

 1. Cài đặt ngày kết thúc lương.

Sau khi ta lưu cài đặt mục 05 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 06.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc –  để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 06. Màn hình như sau, hình 15

 

 

 

 

 

 

Hình 15

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 16.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16

Nhấn nút + hoặc - để chọn 00 hoặc 01, nhấn Enter lưu lại.

Nếu chọn 01 thì màn hình như hình 17.

 

 

 

 

 

 

Hình 17.

Nhấn nút + hoặc – để chọn thứ  như  mong muốn, nhấn Enter để lưu lại. Màn hình chuyển sang mục 7.

 1. Cài đặt kiểu hiển thị giờ.

Sau khi ta lưu cài đặt mục 06 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 07.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 07. Màn hình như sau, hình 18

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 19.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19

Nhấn nút + hoặc - để chọn 12 hoặc 24, nhấn Enter lưu lại.

 1. Cài đặt điều chỉnh vị trí in ( dịch lên và xuống, dịch qua trái và qua phải).

Sau khi ta lưu cài đặt mục 07 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 08.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua mục 08. Màn hình như sau, hình 10

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 20

 

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 11, tháng nhấp nháy.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 21

Nhấn nút + hoặc - để điều chỉnh vị trí in lên, xuống cho phù hợp, nhấn Enter lưu lại. Màn hình như hình 22

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 22

Nhấn nút + hoặc - để điều chỉnh  vị trí in qua trái, qua phải cho phù hợp, nhấn Enter lưu lại. Màn hình như hình 22

 1. Cài đặt giờ mùa hè

Không cài đặt mục này ở Việt Nam.

 1. Cài đặt kiểu in

Sau khi ta lưu cài đặt mục 09 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 10.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc – để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 10. Màn hình như sau, hình 23

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 23

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 24.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 24

Nhấn nút + hoặc - để chọn 00,01 hoặc 02, nhấn Enter lưu lại.

 

 1. Cài đặt tự động phân biệt mặt thẻ

Sau khi ta lưu cài đặt mục 10 thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ cài mục 11.

Hoặc từ  máy ở màn hình hình 1., ta nhấn nút + hoặc –  để cho số chỉ mục cài đặt chuyển qua 11. Màn hình như sau, hình 25

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 25

Nhấn nút Enter,  màn hình như hình 26.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 26

Nhấn nút + hoặc - để chọn 00hoặc 01, nhấn Enter lưu lại.

 1. Cài đặt giờ đổi máy ruy băng mực.

B1. Từ  bàn phím nhấn nút Color,  màn hình như hình 27.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 27

B2. Nhấn nút Enter, màn hình xuất hiện như hình 28

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 28

 

B3. Nhấn + hoặc – để chọn giờ cần  thiết (giả sử 07 giờ), rồi nhấn Enter  lưu lại, màn hình như hình 29

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 29

 

B4. Nhấn + hoặc – để chọn phút cần  thiết (giả sử 31 giờ), rồi nhấn Enter  lưu lại, màn hình như hình 30

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 30

B5. Nhấn nút + hoặc - để chọn 01 hoặc 02 (giả sử chọn 02), nhấn Enter lưu lại. Màn hình như hình 31

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 31

B6. Lúc này thứ nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc – để chọn thứ (thứ được chọn sẽ nhấp nháy).

Ghi chú: Nếu không chọn theo thứ thì ta nhấn Enter để lưu lại, và sang mục mới.

B7. Nhấn  nút Color để không chọn thứ. Nếu chọn lại nhấn nút + hoặc –.

B8. Nhấn nút Enter để lưu lại. Màn hình sẽ chuyển sang mục chương trình 02,03,04…, ta thực hiện như trên.

 1. Cài đặt giờ đổ chuông

B1. Từ  bàn phím nhấn nút Music,  màn hình như hình 32.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 32

B2. Nhấn nút Enter, màn hình xuất hiện như hình 33

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 33

 

B3. Nhấn + hoặc – để chọn giờ cần  thiết (giả sử 07 giờ), rồi nhấn Enter  lưu lại, màn hình như hình 34

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 34

B4. Nhấn + hoặc – để chọn phút cần  thiết (giả sử 30 giờ), rồi nhấn Enter  lưu lại, màn hình như hình 35

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 35

B5. Nhấn nút + hoặc - để chọn 01,02 hoặc 03 (giả sử chọn 01), nhấn Enter lưu lại. Màn hình như hình 36

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 36

B6. Lúc thời lượng đổ chuông (tính bằng giây) nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc – để chọn thời lượng (giả sử 30 giây) .

B7. Nhấn  nút Enter để lưu lại. Màn hình sẽ như hình 37

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 37

B8. Lúc này thứ nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc – để chọn thứ (thứ được chọn sẽ nhấp nháy).

B9. Nhấn  nút Music để không chọn thứ. Nếu chọn lại nhấn nút + hoặc –.

Ghi chú: Nếu không chọn theo thứ thì ta nhấn Enter để lưu lại, và sang mục mới.

B10. Nhấn nút Enter để lưu lại. Màn hình sẽ chuyển sang mục chương trình 02,03,04…, ta thực hiện như trên.

 1. Cài đặt giờ dịch cột

B1. Từ  bàn phím nhấn nút Column,  màn hình như hình 38.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 38

B2. Nhấn nút Enter, màn hình xuất hiện như hình 39

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 39

 

B3. Nhấn + hoặc – để chọn giờ cần  thiết (giả sử 06 giờ), rồi nhấn Enter  lưu lại, màn hình như hình 40

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 40

 

B4. Nhấn + hoặc – để chọn phút cần  thiết (giả sử 00 giờ), rồi nhấn Enter  lưu lại, màn hình như hình 40

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 40

B5. Nhấn nút + hoặc - để chọn cột 1 (giả sử cột 1, ta chọn 01), nhấn Enter lưu lại. Mành hình sẽ như hình 41.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 41

B6. Lúc này thứ nhấp nháy, ta nhấn nút + hoặc – để chọn thứ (thứ được chọn sẽ nhấp nháy).

B7. Nhấn  nút Column để không chọn thứ. Nếu chọn lại nhấn nút + hoặc –.

Ghi chú: Nếu không chọn theo thứ thì ta nhấn Enter để lưu lại, và sang mục mới.

B8. Nhấn nút Enter để lưu lại. Màn hình sẽ chuyển sang mục chương trình 02,03,04…, ta thực hiện như trên.

FNgoài ra, chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy văn phòng sau:

             

v      Máy chấm công Vân tay

v     Máy chấm công Thẻ cảm ứng

v     Máy chấm công Thẻ giấy

v     Máy huỷ giấy,máy đóng sách

v     Máy chiếu đa phương tiện

v     Máy chiếu overhead, màn chiếu

v     Máy Fax, máy đóng công văn

v     Máy đếm tiền, soi tiền, tính tiền

v     Thẻ cảm ứng, thẻ từ, thẻ mã vạch

v     Thẻ Nhân Viên, thẻ chấm công

v     Linh kiện máy chấm công các loại...

FDịch vụ sửa chữa máy, thay mực in, ruy băng chấm công tận nơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI.

 

Từ Khóa

 Newer News
▪  Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay, máy chấm công khuôn mặt, máy chấm công thẻ cảm ứng  (08/08/2017)
▪  VAS 2.2 - Hướng dẫn khai báo nhân viên mới vào phần mềm chấm công VAS 2.2  (03/02/2023)
▪  Hướng dẫn sử dụng máy chấm công bằng khuôn mặt  (19/10/2016)
▪  Hướng dẫn xuất báo cáo ra file excel - Phân mềm Wise Eye On 39  (13/03/2017)
▪  Hướng dẫn khai báo nhân viên mới lên phần mềm Wise Eye On 39 - Kết nối bằng đường mạng LAN  (25/08/2017)
▪  Hướng dẫn cài đặt wifi cho máy chấm công wifi  (24/10/2019)
▪  Dùng phần mềm Wise Eye On39 để xóa nhân viên trên máy chấm công  (06/02/2020)
▪  Cảnh báo sử dụng phần mềm chấm công Wise Eye sai phiên bản  (15/01/2021)
▪  Hướng dẫn cài đặt nhân viên mới lên phần mềm Wise Eye On39 khi sử dụng USB để tải nhân viên, tải công  (13/10/2021)
▪  Hướng dẫn 3 việc thường làm khi sử dụng máy chấm công  (29/10/2021)
 Older News
▪  Lỗi kết nối với máy chấm công - Cách khắc phục  (11/03/2012)
▪  Sửa chữa máy chấm công  (13/03/2012)
▪  Máy chấm công không nhận vân tay  (19/11/2014)
▪  Một số lỗi thường gặp khi chấm công bằng vân tay và cách khắc phục:  (15/03/2012)
▪  Máy chấm công thẻ cảm ứng - Đơn giản và tiện lợi  (16/03/2012)
▪  Tư vấn cách chọn mua máy chấm công vân tay.  (15/03/2012)
▪  Hướng dẫn sử dụng máy chấm công  (16/03/2012)
▪  Bảo quản máy chấm công  (16/03/2012)
▪  Giải pháp chấm công đa điểm tổng hợp dữ liệu ở văn phòng trung tâm  (16/03/2012)
▪  Hoạt động của máy chấm công vân tay và ưu điểm  (18/03/2012)
Thông tin chính sách
 1. Chính sách bảo hành
 2. Chính sách bảo mật thông tin
 3. Chính sách đổi trả hàng
 4. Demo sản phẩm
Các hình thức mua hàng
 1. Các hình thức mua hàng
 2. Phương thức thanh toán
 3. Phương thức giao hàng
 4. Hướng dẫn mua hàng online
Thông tin Tín Thành
 1. Giới thiệu về Tín Thành
 2. Thanh công cụ Tín Thành
 3. Sơ đồ đến Tín Thành
 4. Tin tức Tín Thành
Liên hệ
 1. MÁY CHẤM CÔNG TÍN THÀNH.
 2. 83 ngõ 2 Hoàng Sâm,Cầu Giấy,Hà Nội
 3. Điện thoại: (024)3.7676 825
 4. M: maychamcongtinthanh@gmail.com